DİSK NÜKLEOPLASTİ

 
Nükleoplasti aslında nükleus pulposusun çıkartılması anlamında kullanılmaktadır. Bu amaçla geliştirilen ve bilimsel çalışmaların eşliğinde kullanıma giren bu yöntemde; özel olarak tasarlanmış termal etkili bir prob perkütan olarak diskin anulusuna yerleştirilen bir iğneden geçirilmekte ve radyofrekans dalgalarla su içeriği yüksek olan nükleus pulposus buharlaştırılmaktadır. İşlem ameliyathane koşullarında, lokal anestezi altında (hafif sedasyonla), skopi eşliğinde yapılmaktadır. Servikalden, lumbosakral bölgeye kadar tüm disk aralıklarında kullanılabilen bu yöntemde iğnenin yerleştirilmesi diğer perkütan yöntemlerle aynıdır. Hasta yüz üstü veya yan yatar vaziyette, girilecek disk mesafesi hizasından ve orta hattın 6-8 cm lateralinden mediale doğru yönlendirilen 17-gauge iğne diske Parviz Kambin tarafından tanımlanan üçgen içinden geçilerek anulus fibrozisin arka köşesine yerleştirilir. Lateral, oblik ve ön-arka pozisyonlarda alınan skopi görüntüleri eşliğinde iğnenin yeri konfirme edildikten sonra iğne içinden geçirilen prob ablasyon modunda diskin karşı köşesine doğru ilerletilir ve koagülasyon modunda tekrar geriye çekilir. Bu işlem 6-10 kez tekrarlandıktan sonra iğne çekilerek işlem sonlandırılır. İşlemin başlıca problemi iliak kanat nedeni ile L5-S1 aralığına girmekteki güçlüktür. İşleme bağlı komplikasyon çok nadir olup sinir kökü yaralanması veya infeksiyon izlenebilir. Nükleoplasti sonrasında hasta aynı gün ayağa kaldırılır ve 4-6 saat sonra evine yollanılabilir


Etiketler : Disk Nükleoplasti